Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ADLİ GÖRÜŞME ODALARI FAALİYETE BAŞLADI
  11.01.2022

   

  CEYHAN ADLİYESİ

  ADLİ GÖRÜŞME ODALARI FAALİYETE BAŞLADI

  Adli görüşme odaları; suç mağdurlarının sanıkla yüzyüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkân tanımaktadır.

  Adli Görüşme Odaları, görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere “Bekleme Odası”, “Görüşme Odası” ve “Gözlem Odası” şeklinde üç odadan oluşan özel alanlardır.

   

  Bekleme odası, mağdurların kaygı düzeylerini azaltmak amacı ile tanzim edilmiş ve özel ortamlardır. Burada ifade süreci öncesinde rahatlama imkanı bulmaktadırlar.

  Görüşme odası, yüksek çözünürlüklü kameralar ile donatılmış, ortam dinleme cihazı ile duruşmaya veya yandaki gözlem odasına ses ve görüntü sisteminin aktarıldığı oda olup; bu odalarda esaslı ifade öncesinde mağdur ile uzman psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacılarımız tarafından kendileri ifadeye hazırlanmakta ve uzmanlar aracılığı ile ifadeleri alınmaktadır. Böylece duruşma stresinden uzak, faille yüzyüze gelmeden ifadelerini verebilmektedirler.

  Cumhuriyet savcısı, hâkim, avukat ya da diğer ilgililer tarafından, görüşme yapılan kişiye anlayabileceği şekilde sorulmak üzere adli görüşmeciye kulaklık vasıtasıyla iletilen soruların adli görüşmeci tarafından sorulduğu, cevapların alındığı ve yapılan bu işlemin yüksek çözünürlüklü kamera ile kayıt altına alındığı odadır. Bu sayede mağdurun ifade sırasında yüz ve mimikleri de rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.

   

  Gözlem odası ise, Hakim, Cumhuriyet savcısı, avukat, zabıt katibi gibi ilgililerin görüşme odasında yapılan görüşmeyi izledikleri, mikrofon ve kulaklık aracılığıyla adli görüşmeciye, sorulmasını istedikleri soruları ilettikleri odadır.

   

  Cinsel suçlar başta olmak üzere özellikle hassas soruşturma ve kovuşturmalarda bu odaların kullanılması ile birlikte, adli süreçlerde mağdurların tekrar mağdur olmalarının da önüne geçilmiş olmaktadır.

  Bu odalarda mağdurlar, uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların desteği ile rahat bir ortamda ifadelerini verebilmektedirler.

  Artık kırılgan suç mağdurları yaşadıklarını duruşma ortamında, sanık ve diğer kişilerin huzurunda anlatmak durumunda kalmamakta ve kaygılanmadan online duruşma erişimi ile beyanlarını verebilmektedirler.

   

  Daha önce 110 adliyede kurulu bulunan bu Adli Görüşme Odalarında bugüne kadar 40.000 in üzerinde ifade ve beyan alınmıştır.

  Bakanlığımızın desteği ile Ceyhan adliyemizde de bu odaların kurulması ile birlikte, adli süreçte mağdurların ikincil örselenmelerinin önüne geçen uygulamalara imza atılacaktır.

  Adli Görüşme Odaları (AGO) daha çok; mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar,  cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurlar tarafından kullanılmaktadır.  

  1.Yargı Paketi ile birlikte, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesine eklenen dördüncü fıkra; ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların özel ortamlarda ifadelerinin alınmasına yani AGO kullanımına işaret etmektedir.

   

  Bu noktada soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları ve kovuşturma aşamasında mahkemelerimiz fail ve mağdurun yüzyüze gelmemeleri gerektiğini değerlendirdikleri her vakada, bu odaları kullanarak uzman desteği ile mağdur beyanını alabileceklerdir.

  Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları özellikle çocukların ve işlenen suçun etkisi ile kendisini rahat ifade edemeyen mağdurların beyanlarını bu odalarda uzmanlarımızın desteği ile alabilmektedir. Böylece maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi noktasında daha ayrıntılı bir beyan delili elde edebilmektedir.

   

  Özellikle cinsel suçlara ilişkin davalarda, cinayet gibi ağır suçlara tanık çocuk beyanlarının alınmasında bu odaların aktif şekilde kullanılması beklenmektedir.  Yine Aile mahkemelerinde de AGO kullanılmakla, çocuklar duruşma ortamında anne babası veya velayet hakkında beyanda bulunmak zorunda kalmamakta, çocukların ikincil bir örselenmesinin önüne geçilebilmektedir.

  Adli görüşme odalarındaki online duruşma bağlantısı, mağdura hakim, savcı ve avukatların da uzmanlar aracılığı ile soru yöneltebilmesine olanak tanımakta ve savunma hakkı da gözetilmiş olmaktadır.

   

   

   

   

  Adres

  Türlübaş Mah. Doktor Mahir Alp Boydak Bulvarı No:30 CEYHAN / ADANA

  Telefon

  0 322 6131003 - 0 322 6139219

  Fax : 0 322 6137501

  E-Posta

  ceyhancbsisaretadalet.gov.tr